<kbd id="o2mwe"><source id="o2mwe"></source></kbd>
 • <noscript id="o2mwe"></noscript>
  <rt id="o2mwe"><u id="o2mwe"></u></rt>
 • <tbody id="o2mwe"><samp id="o2mwe"></samp></tbody>
 • 注意:最強大的倉位信息,基金倉位遠遠大于10個股票的內容!
  持股模糊查詢(輸入牛散或基金,股東名稱):
   牛散.搜索Top500
  股票代碼:
  熱門:證金公司 比爾蓋茨基金 王亞偉-昀灃 凱豐 景林 源樂晟 養老保險 香港中央結算 社保持倉 中央匯金 有限合伙(私募)
  十大股東(含非流通)增減倉變動情況
  季度2021-3-312021-6-302021-9-302021-11-10
  持倉比例(%)62.1262.03 -.0960.02 -2.0159.89 -.13
  價格(元)12.7513.71 7.53%20.17 47.12%20.95 3.87%
  十大流通股東增減倉變動情況
  季度2020-12-312021-3-312021-6-302021-9-30
  持倉比例(%)51.5353.77 2.2453.62 -.1551.11 -2.51
  價格(元)15.3513.21 -13.94%13.71 3.79%20.17 47.12%
  說明:價格(黑色部分)=日期對應的股票收盤價 價格(紅色or藍色部分)=本季度比上季度股價增長比例【大股東增減持TOP榜】
    持倉比例(黑色部分)=本季度前10大股東合計持倉 持倉比例(紅色or藍色部分)=本季度前大股東持倉-上季度前大股東持倉
    漲幅計算中:我們發現大股東有大增倉,價格卻腰斬,一般這些股價可能有除權情形,我們沒有計算復權價,所以漲幅可能不準,請自行計算下。
   個股熱搜
  瑞鵠模具新光藥業惠發食品日科化學德賽電池拓維信息招商南油中國鐵物彩訊股份富臨運業
  貝斯特中馬傳動西藏天路廣田集團*st恒康金智科技華興源創張家港行嘉事堂杭齒前進
  通合科技(300491)十大股東,持股數,持股比例,增減倉列表 注:原價-即下表中“更新日期”當天的股票收盤價格,不同的股東用紫色標示
    通合科技:資金流向 分時ddx 異動坐席 個股新聞 專家點評 F10資料
  股票
  代碼
  股票名稱 原價 現價 漲幅 股東類型 更新日期 股東名稱 持股數(萬) 類型 比例 類型 增減倉 數量
  1 300491 通合科技
  資金
  20.95 20.74 -1.00% 十大股東 2021-11-10 賈彤穎 2875.7 18.05 流通A股 未變 0
  2 300491 十大股東 2021-11-10 馬曉峰 2400.58 15.07 流通A股,限售流通股 未變 0
  3 300491 十大股東 2021-11-10 李明謙 1930.28 12.12 流通A股 減少 -2
  4 300491 十大股東 2021-11-10 祝佳霖 472.48 2.97 限售流通股 未變 0
  5 300491 十大股東 2021-11-10 常程 463.06 2.91 流通A股,限售流通股 未變 0
  6 300491 十大股東 2021-11-10 沈毅 352.94 2.22 流通A股,限售流通股 減少 -53.68
  7 300491 十大股東 2021-11-10 楊雄文 313.81 1.97 流通A股 未變 0
  8 300491 十大股東 2021-11-10 董順忠 282.33 1.77 限售流通股 未變 0
  9 300491 十大股東 2021-11-10 陳玉鵬 259.08 1.63 流通A股,限售流通股 未變 0
  10 300491 十大股東 2021-11-10 徐衛東 187.19 1.18 流通A股,限售流通股 未變 0
  11 300491 20.34 20.74 1.97% 十大流通股東 2021-9-30 賈彤穎 2875.7 23.12 A股 未變 0
  12 300491 十大流通股東 2021-9-30 李明謙 1932.28 15.54 A股 減少 -159.66
  13 300491 十大流通股東 2021-9-30 馬曉峰 600.14 4.83 A股 未變 0
  14 300491 十大流通股東 2021-9-30 楊雄文 313.81 2.52 A股 未變 0
  15 300491 十大流通股東 2021-9-30 常程 233.77 1.88 A股 減少 -53.5
  16 300491 十大流通股東 2021-9-30 沈毅 206.67 1.66 A股 減少 -8.78
  17 300491 十大流通股東 2021-9-30 于士彬 61.48 .49 A股 新進 0
  18 300491 十大流通股東 2021-9-30 邱華均 51.01 .41 A股 新進 0
  19 300491 十大流通股東 2021-9-30 徐衛東 46.8 .38 A股 減少 -140.4
  20 300491 十大流通股東 2021-9-30 顧雷勇 35.03 .28 A股 新進 0
  21 300491 十大股東 2021-9-30 賈彤穎 2875.7 17.99 流通A股 未變 0
  22 300491 十大股東 2021-9-30 馬曉峰 2400.58 15.02 流通A股,限售流通股 未變 0
  23 300491 十大股東 2021-9-30 李明謙 1932.28 12.09 流通A股 減少 -159.66
  24 300491 十大股東 2021-9-30 祝佳霖 472.48 2.96 限售流通股 未變 0
  25 300491 十大股東 2021-9-30 常程 463.06 2.9 流通A股,限售流通股 減少 -110.81
  26 300491 十大股東 2021-9-30 沈毅 406.63 2.54 流通A股,限售流通股 減少 -8.78
  27 300491 十大股東 2021-9-30 楊雄文 313.81 1.96 流通A股 未變 0
  28 300491 十大股東 2021-9-30 董順忠 282.33 1.77 限售流通股 未變 0
  29 300491 十大股東 2021-9-30 陳玉鵬 259.08 1.62 流通A股,限售流通股 減少 -100.83
  30 300491 十大股東 2021-9-30 徐衛東 187.19 1.17 流通A股,限售流通股 未變 0
  31 300491 13.71 20.74 51.28% 十大流通股東 2021-6-30 賈彤穎 2875.7 22.54 A股 未變 0
  32 300491 十大流通股東 2021-6-30 李明謙 2091.94 16.4 A股 減少 -1.1
  33 300491 十大流通股東 2021-6-30 馬曉峰 600.14 4.7 A股 未變 0
  34 300491 十大流通股東 2021-6-30 楊雄文 313.81 2.46 A股 未變 0
  35 300491 十大流通股東 2021-6-30 常程 287.27 2.25 A股 未變 0
  36 300491 十大流通股東 2021-6-30 沈毅 215.45 1.69 A股 未變 0
  37 300491 十大流通股東 2021-6-30 徐衛東 187.19 1.47 A股 未變 0
  38 300491 十大流通股東 2021-6-30 祝佳霖 118.12 .93 A股 未變 0
  39 300491 十大流通股東 2021-6-30 陳玉鵬 89.98 .71 A股 新進 0
  40 300491 十大流通股東 2021-6-30 董順忠 60.55 .47 A股 減少 -13.38
  41 300491 十大股東 2021-6-30 賈彤穎 2875.7 17.89 流通A股 未變 0
  42 300491 十大股東 2021-6-30 馬曉峰 2400.58 14.93 流通A股,限售流通股 未變 0
  43 300491 十大股東 2021-6-30 李明謙 2091.94 13.01 流通A股 減少 -1.1
  44 300491 十大股東 2021-6-30 常程 573.87 3.57 流通A股,限售流通股 未變 0
  45 300491 十大股東 2021-6-30 祝佳霖 472.48 2.94 流通A股,限售流通股 未變 0
  46 300491 十大股東 2021-6-30 沈毅 415.41 2.58 流通A股,限售流通股 未變 0
  47 300491 十大股東 2021-6-30 陳玉鵬 359.91 2.24 流通A股,限售流通股 未變 0
  48 300491 十大股東 2021-6-30 楊雄文 313.81 1.95 流通A股 未變 0
  49 300491 十大股東 2021-6-30 董順忠 282.33 1.76 流通A股,限售流通股 減少 -13.38
  50 300491 十大股東 2021-6-30 徐衛東 187.19 1.16 流通A股 未變 0
  51 300491 13.21 20.74 57.00% 十大流通股東 2021-3-31 賈彤穎 2875.7 22.7 A股 未變 0
  52 300491 十大流通股東 2021-3-31 李明謙 2093.04 16.52 A股 未變 0
  53 300491 十大流通股東 2021-3-31 馬曉峰 600.14 4.74 A股 增加 199.71
  54 300491 十大流通股東 2021-3-31 楊雄文 313.81 2.48 A股 未變 0
  55 300491 十大流通股東 2021-3-31 常程 287.27 2.27 A股 增加 222.91
  56 300491 十大流通股東 2021-3-31 沈毅 215.45 1.7 A股 增加 155.52
  57 300491 十大流通股東 2021-3-31 徐衛東 187.19 1.48 A股 未變 0
  58 300491 十大流通股東 2021-3-31 祝佳霖 118.12 .93 A股 增加 15
  59 300491 十大流通股東 2021-3-31 董順忠 73.93 .58 A股 新進 0
  60 300491 十大流通股東 2021-3-31 邱華均 46.45 .37 A股 新進 0
  61 300491 十大股東 2021-3-31 賈彤穎 2875.7 17.89 流通A股 未變 0
  62 300491 十大股東 2021-3-31 馬曉峰 2400.58 14.93 流通A股,限售流通股 未變 0
  63 300491 十大股東 2021-3-31 李明謙 2093.04 13.02 流通A股 未變 0
  64 300491 十大股東 2021-3-31 常程 573.87 3.57 流通A股,限售流通股 未變 0
  65 300491 十大股東 2021-3-31 祝佳霖 472.48 2.94 流通A股,限售流通股 未變 0
  66 300491 十大股東 2021-3-31 沈毅 415.41 2.58 流通A股,限售流通股 未變 0
  67 300491 十大股東 2021-3-31 陳玉鵬 359.91 2.24 限售流通股 未變 0
  68 300491 十大股東 2021-3-31 楊雄文 313.81 1.95 流通A股 未變 0
  69 300491 十大股東 2021-3-31 董順忠 295.71 1.84 流通A股,限售流通股 未變 0
  70 300491 十大股東 2021-3-31 徐衛東 187.19 1.16 流通A股 未變 0
  71 300491 15.35 20.74 35.11% 十大流通股東 2020-12-31 賈彤穎 2875.7 23.98 A股 未變 0
  72 300491 十大流通股東 2020-12-31 李明謙 2093.04 17.46 A股 減少 -160.75
  73 300491 十大流通股東 2020-12-31 馬曉峰 400.43 3.34 A股 未變 0
  74 300491 十大流通股東 2020-12-31 楊雄文 313.81 2.62 A股 未變 0
  75 300491 十大流通股東 2020-12-31 徐衛東 187.19 1.56 A股 未變 0
  76 300491 十大流通股東 2020-12-31 祝佳霖 103.12 .86 A股 未變 0
  77 300491 十大流通股東 2020-12-31 常程 64.37 .54 A股 減少 -37
  78 300491 十大流通股東 2020-12-31 沈毅 59.94 .5 A股 減少 -19.23
  79 300491 十大流通股東 2020-12-31 中國國際金融香港資產管理有限公司-客戶資金2 41.61 .35 A股 新進 0
  80 300491 十大流通股東 2020-12-31 JPMORGAN CHASE BANKNATIONAL ASSOCIATION 38.78 .32 A股 新進 0
  81 300491 十大股東 2020-12-31 賈彤穎 2875.7 17.89 流通A股 未變 0
  82 300491 十大股東 2020-12-31 馬曉峰 2400.58 14.93 流通A股,限售流通股 未變 0
  83 300491 十大股東 2020-12-31 李明謙 2093.04 13.02 流通A股 減少 -160.75
  84 300491 十大股東 2020-12-31 常程 573.87 3.57 流通A股,限售流通股 減少 -37
  85 300491 十大股東 2020-12-31 祝佳霖 472.48 2.94 流通A股,限售流通股 未變 0
  86 300491 十大股東 2020-12-31 沈毅 415.41 2.58 流通A股,限售流通股 減少 -19.23
  87 300491 十大股東 2020-12-31 陳玉鵬 359.91 2.24 限售流通股 未變 0
  88 300491 十大股東 2020-12-31 楊雄文 313.81 1.95 流通A股 未變 0
  89 300491 十大股東 2020-12-31 董順忠 295.71 1.84 流通A股,限售流通股 減少 -98.55
  90 300491 十大股東 2020-12-31 徐衛東 187.19 1.16 流通A股 未變 0
  91 300491 15.15 20.74 36.90% 十大流通股東 2020-9-30 賈彤穎 2875.7 23.91 A股 未變 0
  92 300491 十大流通股東 2020-9-30 李明謙 2253.79 18.74 A股 減少 -126.78
  93 300491 十大流通股東 2020-9-30 馬曉峰 400.43 3.33 A股 減少 -199.71
  94 300491 十大流通股東 2020-9-30 楊雄文 313.81 2.61 A股 減少 -149.99
  95 300491 十大流通股東 2020-9-30 徐衛東 187.19 1.56 A股 減少 -87.67
  96 300491 十大流通股東 2020-9-30 祝佳霖 103.12 .86 A股 未變 0
  97 300491 十大流通股東 2020-9-30 常程 101.37 .84 A股 減少 -26.01
  98 300491 十大流通股東 2020-9-30 董順忠 98.57 .82 A股 未變 0
  99 300491 十大流通股東 2020-9-30 沈毅 79.17 .66 A股 減少 -9.7
  100 300491 十大流通股東 2020-9-30 瑞士信貸(香港)有限公司 78.94 .66 A股 新進 0
  101 300491 十大股東 2020-9-30 賈彤穎 2875.7 17.89 流通A股 未變 0
  102 300491 十大股東 2020-9-30 馬曉峰 2400.58 14.93 流通A股,限售流通股 未變 0
  103 300491 十大股東 2020-9-30 李明謙 2253.79 14.02 流通A股 減少 -126.78
  104 300491 十大股東 2020-9-30 常程 610.87 3.8 流通A股,限售流通股 減少 -26.01
  105 300491 十大股東 2020-9-30 祝佳霖 472.48 2.94 流通A股,限售流通股 未變 0
  106 300491 十大股東 2020-9-30 沈毅 434.64 2.7 流通A股,限售流通股 減少 -9.7
  107 300491 十大股東 2020-9-30 董順忠 394.26 2.45 流通A股,限售流通股 未變 0
  108 300491 十大股東 2020-9-30 陳玉鵬 359.91 2.24 流通A股,限售流通股 減少 -39.99
  109 300491 十大股東 2020-9-30 楊雄文 313.81 1.95 流通A股 減少 -149.99
  110 300491 十大股東 2020-9-30 徐衛東 187.19 1.16 流通A股 減少 -87.67
  111 300491 11.61 20.74 78.64% 十大流通股東 2020-6-30 賈彤穎 2875.7 23.67 A股 未變 0
  112 300491 十大流通股東 2020-6-30 李明謙 2380.58 19.59 A股 減少 -20
  113 300491 十大流通股東 2020-6-30 馬曉峰 600.14 4.94 A股 未變 0
  114 300491 十大流通股東 2020-6-30 楊雄文 463.8 3.82 A股 未變 0
  115 300491 十大流通股東 2020-6-30 徐衛東 274.86 2.26 A股 未變 0
  116 300491 十大流通股東 2020-6-30 常程 127.38 1.05 A股 未變 0
  117 300491 十大流通股東 2020-6-30 宏源匯富創業投資有限公司 111.24 .92 A股 未變 0
  118 300491 十大流通股東 2020-6-30 祝佳霖 103.12 .85 A股 未變 0
  119 300491 十大流通股東 2020-6-30 董順忠 98.57 .81 A股 未變 0
  120 300491 十大流通股東 2020-6-30 沈毅 88.87 .73 A股 未變 0
  121 300491 十大股東 2020-6-30 賈彤穎 2875.7 17.89 流通A股 未變 0
  122 300491 十大股東 2020-6-30 馬曉峰 2400.58 14.93 流通A股,限售流通股 未變 0
  123 300491 十大股東 2020-6-30 李明謙 2380.58 14.81 流通A股 減少 -20
  124 300491 十大股東 2020-6-30 常程 636.88 3.96 流通A股,限售流通股 未變 0
  125 300491 十大股東 2020-6-30 祝佳霖 472.48 2.94 流通A股,限售流通股 未變 0
  126 300491 十大股東 2020-6-30 楊雄文 463.8 2.89 流通A股 未變 0
  127 300491 十大股東 2020-6-30 沈毅 444.34 2.76 流通A股,限售流通股 未變 0
  128 300491 十大股東 2020-6-30 陳玉鵬 399.9 2.49 限售流通股 未變 0
  129 300491 十大股東 2020-6-30 董順忠 394.26 2.45 流通A股,限售流通股 未變 0
  130 300491 十大股東 2020-6-30 徐衛東 274.86 1.71 流通A股 未變 0
  131 300491 13.7 20.74 51.39% 十大流通股東 2020-3-31 賈彤穎 2875.7 23.51 流通A股 未變 0
  132 300491 十大流通股東 2020-3-31 李明謙 2400.58 19.63 流通A股 未變 0
  133 300491 十大流通股東 2020-3-31 馬曉峰 600.14 4.91 流通A股 未變 0
  134 300491 十大流通股東 2020-3-31 楊雄文 463.8 3.79 流通A股 未變 0
  135 300491 十大流通股東 2020-3-31 徐衛東 274.86 2.25 流通A股 減少 -19.39
  136 300491 十大流通股東 2020-3-31 常程 127.38 1.04 流通A股 新進 0
  137 300491 十大流通股東 2020-3-31 宏源匯富創業投資有限公司 111.24 .91 流通A股 未變 0
  138 300491 十大流通股東 2020-3-31 祝佳霖 103.12 .84 流通A股 新進 0
  139 300491 十大流通股東 2020-3-31 董順忠 98.57 .81 流通A股 未變 0
  140 300491 十大流通股東 2020-3-31 沈毅 88.87 .73 流通A股 新進 0
  141 300491 十大股東 2020-3-31 賈彤穎 2875.7 17.89 流通A股 未變 0
  142 300491 十大股東 2020-3-31 李明謙 2400.58 14.93 流通A股 未變 0
  143 300491 十大股東 2020-3-31 馬曉峰 2400.58 14.93 流通A股,限售流通股 未變 0
  144 300491 十大股東 2020-3-31 常程 636.88 3.96 流通A股,限售流通股 未變 0
  145 300491 十大股東 2020-3-31 祝佳霖 472.48 2.94 流通A股,限售流通股 減少 -20
  146 300491 十大股東 2020-3-31 楊雄文 463.8 2.89 流通A股 未變 0
  147 300491 十大股東 2020-3-31 沈毅 444.34 2.76 流通A股,限售流通股 未變 0
  148 300491 十大股東 2020-3-31 陳玉鵬 399.9 2.49 流通A股,限售流通股 未變 0
  149 300491 十大股東 2020-3-31 董順忠 394.26 2.45 流通A股,限售流通股 未變 0
  150 300491 十大股東 2020-3-31 徐衛東 274.86 1.71 流通A股 減少 -19.39
  [贛ICP備13006910號][倉位在線-散戶大家庭旗下站]
  日韩精品无码视频免费专区,人人揉揉香蕉大免费,香蕉在线精品视频在线,人人妻人人澡人人爽视频
  <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>